Συνεργασία με ΙΕΚ Ξυνή.

Το Ραδιοταξί μας ξεκίνησε συνεργασία με το ΙΕΚ ΞΥΝΗ που μας προσφέρει υποτροφίες σπουδών με πραγματική έκπτωση 40% για όλους τους ιδιοκτήτες, τους οδηγούς και τους εργαζομένους στην εταιρεία μας, καθώς και για τους συγγενείς Α’ & Β’ βαθμού αυτών.

Comments are closed