Θεσσαλονίκη

  • Περιήγηση στα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης.

Χρόνος περιήγησης: 3 ώρες

  • Περιήγηση σε 10 Εκκλησίες της πόλης, προ Χριστιανικού και Βυζαντινού ενδιαφέροντος.

Χρόνος περιήγησης: 2 ώρες και 30 λεπτά


Επικοινωνήστε μαζί μας

    Comments are closed