Μετακίνηση Ανηλίκων

Μετακίνηση Ανηλίκων

Αναλαμβάνουμε τη μετακίνηση ανήλικων ασυνόδευτων παιδιών από και προς τις δραστηριότητες τους (σχολείο, φροντιστήριο, αθλοπαιδιές κ.α).

Από την πόρτα σας στον προορισμό τους υπεύθυνα, με συνέπεια, σύμφωνα με τις αυστηρότερες αοαιτήσεις του Νόμου (υπερυψωμένα καρεκλάκια, ζώνες κ.τ.λ. ) και σε πολύ συμφέρουσες τιμές.